ความรู้เรื่องวัคซีน
ความรู้เรื่องวัคซีนเพื่อประชาชน

28. ทำความรู้จักวัคซีนไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก รู้จักกันดีว่ายุงลายเป็นพาหนะนำโรค ปัจจุบันการป้องกันมีมากขึ้น แต่ยังคงมีผู้ป่วย และอัตราการเสียชีวิตอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน แม้จะยังไม่มียาใช้รักษา แต่ล่าสุดมีวัคซีนไข้เลือดออก เพิ่งถูกผลิตขึ้นนำมาใช้ป้องกันโรคได้

มารู้จักโรคไข้เลือดออกให้ถูกต้อง...โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยเกิดจากยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่ มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เดงกี่-1, เดงกี่-2, เดงกี่-3 และเดงกี่-4 เชื้อไวรัสดังกล่าวทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้ทุกเวลา โดยเฉพาะแหล่งชุมชนและบ้านที่มีน้ำขัง

cannot loaded image.

วัคซีนไข้เลือดออก (Chimeric Yellow Fever Dengue Tetravalent Dengue Vaccineหรือ CYD-TDV) เป็นวัคซีนชนิดเดียวในขณะนี้ที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสเด็งกี่ได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง สำหรับประเทศไทยนำมาใช้เมื่อกลางเดือนมกราคม ปี 2560 ที่สำคัญผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ภายใต้ชื่อการค้า Dengvaxia®

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี และอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือกออก เหมาะมารับวัคซีนไข้เลือดออก และต้องรับทั้งหมด 3 เข็ม โดยฉีดห่างกันครั้งละ 6 เดือน อาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล เมื่อรับวัคซีนแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้นาน 5-6 ปี และลดความรุนแรงของโรคได้ร้อยละ 92.3

สำหรับข้อห้ามในผู้ที่ไม่ควรฉีด ได้แก่ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร ยังไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้ ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่บ่อยครั้ง นอกจากการป้องกันด้วยการดูแลไม่ให้บ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว การรับวัคซีนไข้เลือดออก เป็นวิธีการรับมือที่สามารถทำได้

เครดิตภาพ : blogspot และ medthai